späť 1999/181 ďalej
Medzinárodný rok starších ľudí 1999
Katalógové číslo:  182
Autor výtvarného návrhu známky:  Mikuláš Klimčák
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  15. 6. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 315 000 ks
Autor motívu na FDC:  Mikuláš Klimčák
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Mikuláš Klimčák
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 15. 6. 1999 príležitostnú poštovú známku " Medzinárodný rok starších ľudí 1999 " s nominálnou hodnotou 5 Sk. Na známke je symbolická kresba rúk troch generácií. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Mikuláš Klimčák. Rytiny známky a FDC vytvoril Arnold Feke.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je symbolická kresba (hojdacie kreslo). FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (hnedá farba).

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 6. 1999 do 31. 12. 2008.

Slovenská republika ako členský štát Organizácie spojených národov prijala Rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 47/5 z 16. 10. 1992, ktorou OSN vyhlásila rok 1999 za Medzinárodný rok starších ľudí.
Zjednocujúcou témou Medzinárodného roka starších ľudí je "Spoločnosť pre všetky vekové skupiny" s dôrazom na zvýšenie tolerancie a úcty k životu starších ľudí.
Predlžujúca sa priemerná dĺžka života je jedným z najväčších úspechov 20. storočia. Dlhovekosť spolu s klesajúcou pôrodnosťou vedie k podstatnému starnutiu svetovej populácie.
Starnutie je celoživotný proces. Príprava celej populácie na neskoršie fázy života by mala byť neoddeliteľnou časťou sociálnej politiky a mala by zahrňovať fyzické, psychologické, kultúrne, náboženské, duchovné, ekonomické, zdravotné a iné faktory.
Rešpekt a starostlivosť o starších sú vo všetkých ľudských kultúrach tými hodnotami, ktoré odrážajú základnú medzihru medzi impulzmi sebazáchovy a vývoja ľudskej spoločnosti.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom