späť 1999/184 ďalej
125. výročie Svetovej Poštovej Únie
Žilinská univerzita
Katalógové číslo:  184
Autor výtvarného návrhu známky:  Marián Čapka
Rytec známky:  Pavel Kovářík
Deň vydania:  15. 7. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 200 000 ks
Autor motívu na FDC:  Marián Čapka
Rytec FDC:  Pavel Kovářík
Návrh na pečiatku:  Marián Čapka
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 15. 7. 1999 príležitostnú poštovú známku k 125. výročiu Svetovej poštovej únie zobrazujúcu Žilinskú univerzitu, školu, ktorá zabezpečuje vzdelanie v oblasti poštového inžinierstva. Symbolická kresba znázorňujúca zameranie a poslanie školy je doplnená logom SPÚ. Známka vychádza s nominálnou hodnotou 12 Sk.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Marián Čapka. Rytiny vytvoril Pavel Kovářík .

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Žilina. Na FDC je symbolická kresba vyjadrujúca širšie zameranie školy (na oblasť dopravy a spojov). FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (čierna farba).

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 7. 1999 do 31. 12. 2008.
Žilinská univerzita - škola s pôvodným názvom Vysoká škola dopravy a spojov už štyri desaťročia pripravuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre oblasť pošty. V súčasnosti Žilinská univerzita poskytuje atraktívny študijný program v odvetviach dopravy, pôšt a telekomunikácií, súdneho inžinierstva, riadenia, informačných systémov, strojárenstva, stavebníctva, elektroinžinierstva, špeciálneho inžinierstva, katechizmu a pedagogiky.
Cieľom študijného odboru "Poštová a telekomunikačná prevádzka" je pripraviť absolventa predovšetkým pre potreby riadenia prevádzky a ekonomiky pošty, telekomunikácií ako aj subjektov odvetvia finančných služieb. Variabilita odborného zamerania poslucháčov okrem absolvovania povinných predmetov je daná individuálnou možnosťou výberu voliteľných a nepovinných predmetov.
Žilinská univerzita umožňuje študentom po úspešnom ukončení štúdia dosiahnuť všetky akademické tituly (Bc., Ing. a PhD. ). Inžinierske štúdium je poskytované v dennej aj diaľkovej forme, rovnako ako postgraduálne doktorandské štúdium. Univerzita poskytuje aj širokú paletu krátkych vzdelávacích kurzov, poprípade dištančného štúdia.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom