späť 1999/185 ďalej
125. výročie Svetovej Poštovej Únie
Slovenská pošta, š. p.
Katalógové číslo:  185
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Grečner
Rytec známky:  Pavel Kovářík
Deň vydania:  15. 7. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 270 000 ks
Autor motívu na FDC:  Dušan Grečner
Rytec FDC:  Pavel Kovářík
Návrh na pečiatku:  Dušan Grečner
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 15. 7. 1999 príležitostnú poštovú známku k 125. výročiu Svetovej poštovej únie zobrazujúcu poslanie Slovenskej pošty, š.p. v symbolickej kompozícii vychádzajúcej z loga Slovenskej pošty, š.p. a zemegule. Známka vychádza s nominálnou hodnotou 16 Sk.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Dušan Grečner. Rytiny vytvoril Pavel Kovářík.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Banská Bystrica. FDC zobrazuje antického hrdinu Merkura - symbol poštovníctva. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 7. 1999 do 31. 12. 2008.
Presne pred 125. rokmi, 9.10.1874, podpísali predstavitelia 22 poštových správ sveta v Berne tzv. Bernskú zmluvu. Založili tak Generálnu poštovú úniu, ktorá bola v roku 1878 na kongrese v Paríži premenovaná na "Svetovú poštovú úniu". Základnou myšlienkou založenia SPÚ bolo zabezpečiť rozvoj medzinárodných poštových spojení, čo nebolo možné uskutočniť len pri existencii dvojstranných medzištátnych dohôd. Od 1.7.1948 sa SPÚ stala špecializovaným orgánom OSN.
V súčasnosti má Svetová poštová únia 189 členov. Jej sídlom je Bern. SPÚ prostredníctvom svojich výborov spolupôsobí pri rozvoji listovej pošty, balíkovej pošty, poštových finančných služieb, expresných služieb, rieši problémy kvality služieb a všeobecnej modernizácie pošty.
Členom SPÚ je i Slovenská republika. Gestorom jej účasti v Únii je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Slovenská republika sa stala členom Svetovej poštovej únie 18. 3. 1993. Nemožno však opomenúť jej členstvo za bývalého Česko - Slovenska od roku 1920.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom