späť 1999/186 ďalej
Bienále ilustrácií Bratislava 1999
Katalógové číslo:  186
Autor grafickej úpravy známky:  Martin Činovský
Autor líniovej rozkresby známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  3. 9. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 460 000 ks
Autor motívu na FDC:  ilustrácia Roberta Innocentiho
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím ilustrácie Martina Jarrieho
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 3. 9. 1999 príležitostnú poštovú známku "Bienále ilustrácií" s nominálnou hodnotou 5,- Sk. Na známke je zobrazená ilustrácia francúzskeho ilustrátora Martina Jarrieho a text Bienále ilustrácií Bratislava.

Autorom grafickej úpravy emisie a líniovej rozkresby známky je akad. maliar Martin Činovský. Rytinu známky vytvoril František Horniak.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je ilustrácia talianskeho ilustrátora Roberta Innocentiho. Rytinu FDC vytvoril Arnold Feke. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (hnedá farba).

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 9. 1999 do 31. 12. 2008.

Diela reprodukované v emisii sú ilustráciami, ktoré medzinárodná porota ocenila na BIB '97. Prehliadky sa zúčastnilo 274 ilustrátorov zo 46 štátov sveta.
Tieto ilustrácie patria k tým dielam, ktoré sa vyznačujú rýdzou výtvarnosťou, nie sú iba transpozíciou textu, ale svedčia o autentičnosti autora. Najmä nositeľ GRAND PRIX BIB '97 Martin Jarrie využíva skutočnosť, že dnešné deti majú novú schopnosť vnímania reality, inú kvalitu vizuálneho vnímania. A preto je im blízky nielen svet rozprávok a bájok, ale aj svet strojov a robotov, ktorý stvárnil so svojráznym humorom a poetikou. Protipólom tohoto "postmodernistického" výtvarného výrazu sú ilustrácie Roberta Innocentiho k Hoffmanovej rozprávke Luskáčik. Elegantné a zdanlivo realistické, prekračujú rámec reality, aby sa svojím výtvarným výrazom priklonili k surrealizmu.
Reprodukované ilustrácie sú iba malou ukážkou rozmanitosti ilustračných zámerov, výtvarných štýlov a techník, ktoré sa tradične na tejto pravidelnej medzinárodnej súťažnej prehliadke originálov ilustrácií pre deti a mládež - Bienále ilustrácií Bratislava - prezentujú už vyše tridsať rokov.

Mgr. Ľudmila Droppová


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom