späť 1999/187 ďalej
50 rokov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Katalógové číslo:  187
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Kállay
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  3. 9. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 395 000 ks
Autor motívu na FDC:  Dušan Kállay
Rytec FDC:  Juraj Vitek
Návrh na pečiatku:  Dušan Kállay
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 3. 9. 1999 príležitostnú poštovú známku "50 rokov Vysokej školy výtvarných usmení v Bratislave" s nominálnou hodnotou 4 Sk. Na známke je symbolická kresba a príslušný text.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akademický maliar prof. Dušan Kállay. Rytinu známky vytvoril Arnold Feke.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je symbolická kresba autora prof. Dušana Kállaya. Rytinu FDC vytvoril Juraj Vitek. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (modrošedá farba).

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 9. 1999 do 31. 12. 2008.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave bola založená v roku 1949. Nadviazala na tradície známej Školy umeleckých remesiel z roku 1929.
Prvým rektorom VŠVU bol maliar prof. Ján Mudroch a prvými oddeleniami boli maľba, socha, grafika a reštaurovanie. Postupne sa škola rozširovala o ďalšie oddelenia voľného a úžitkového umenia.
V súčasnosti má škola 11 katedier, na ktorých študuje takmer 600 študentov. Štúdium je dvojstupňové - bakalárske (1.-4.roč.) a magisterské (5.- 6.roč.). Absolventi získavajú titul magister umenia (Mgr. art.)
Škola prešla v roku 1990 zásadnými personálnymi zmenami. V ich dôsledku bola zmenená koncepcia výučby, ktorej ťažiskom sú tzv. majstrovské ateliéry. Podstatná časť ateliérov školy je v objekte na Drotárskej ceste. Sídlom rektorátu je historický Pálffyovský palác na Hviezdoslavovom námestí. Súčasťou je aj Galéria Medium.
Súčasným rektorom VŠVU je prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom