späť 1999/170 ďalej
Osobnosti
Juraj Haulík
Katalógové číslo:  172
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Líniová rozkresba a rytina známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  28. 1. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 450 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 28. 1. 1999 príležitostnú poštovú známku z emisného radu Osobnosti - Juraj Haulík v nominálnej hodnote 4 Sk. Súčasne vydala túto známku Hrvatska pošta (Chorvátska republika) a to v nominálnej hodnote 5 kuna.

Na známke je vyobrazený portrét osobnosti a motívy dokresľujúce jej pôsobenie. Autorom výtvarných návrhov emisie (známky, motívu na FDC i pečiatky) je akad. maliar Jozef Baláž. Rytinu známky na základe svojej líniovej rozkresby vytvoril akad. maliar Martin Činovský.

Viacfarebnú známku s rozmermi obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známok. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania v šedohnedej farbe s domicilom Trnava.

Rytinu motívu na FDC na základe výtvarného návrhu akad. maliara Jozefa Baláža a líniovej rozkresby akad. maliara Martina Činovského vytvoril Arnold Feke. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 28. 1. 1999 do 31. 12. 2008.

Juraj Haulík (1788-1869) - cirkevný hodnostár, prvý chorvátsky kardinál. Narodil sa v Trnave. Študoval v Ostrihome, Trnave a vo Viedni. Roku 1811 vysvätený za kňaza.Pôsobil v Komárne, od roku 1825 ostrihomský kanonik, potom radca Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne, radca Uhorskej kráľovskej dvorskej kancelárie vo Viedni, od roku 1832 prepošt v Záhrebe. Od roku 1853 prvý arcibiskup záhrebský a od roku 1865 prvý chorvátsky kardinál. Zomrel 11. mája 1869 v Záhrebe.
V Chorvátsku organizoval náboženský život, zakladal rehoľné spoločnosti a spolky. Venoval sa školstvu, osvete, roku 1848 založil Katolički list zagrebački.
Napomáhal rozvoj katedier chorvátskeho jazyka na školách, podporoval národné divadlo, založil učiteľskú prípravku a hospodársku spoločnosť.
Tlačou vydal dizertácie, príležitostné reči, prejavy a kázne.

Ing. Milan Petráš, CSc.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom