späť 1999/176 ďalej
125. výročie Svetovej poštovej únie
Automatická triediaca linka
Katalógové číslo:  176
Autor výtvarného návrhu známky:  František Horniak
Rytina známky:  František Horniak
Deň vydania:  12. 3. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 170 000 ks
Autor motívu na FDC:  František Horniak
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  František Horniak
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácü SR vydalo dňa 12. 3.1999 príležitostnú poštovú známku k 125. výročiu Svetovej poštovej únie zobrazujúcu automatickú triediacu linku s nominálnou hodnotou 4 Sk. Známku dopĺňa logo SPÚ. Autorom výtvarných návrhov emisie a rytcom je František Horniak.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pńležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je symbolická kresba (zemeguľa, pás listov a logo Slovenskej pošty, š.p. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 12. 3. 1999 do 31. 12. 2008.

Slovenská pošta zahájila v roku 1996 "Projekt rozvoja poštovej služby do roku 2000" s cieľom skvalitnenia a urýchlenia modernizácie svojich služieb. Jedným z nosných projektov tejto modernizácie je "Projekt logistiky". Tento projekt bol zahájený už v roku 1996 a bude ukončený v novembri 1999. V prvých etapách projektu sa optimalizovala poštová prepravná sieť a počet spracovateľských centier. V minulosti bola listová zásielka od podaja na pošte až po jej dodanie triedená aj 7 krát vo veľkom množstve spracovateľských centier, vo vlakoch, autách... Po nasadení automatických triediacich liniek sa počet týchto triedení zníži na 2 až 3. V júli tohto roku bude zahájené využívanie prvej automatickej triediacej linky v spracovateľskom centre v Košiciach a v novembri v spracovateľskom centre v Bratislave.

Automatické triediace linky firmy SIEMENS, ktorými budú naše centrá vybavené sú schopné automaticky vytriediť až 35-40 000 zásielok za 1 hodinu.

Slovenská pošta, š.p. sa bude snažiť, čo najefektívnejšie využiť túto veľkú investíciu. Veľkú pomoc očakávame aj od širokej verejnosti, ktorá správnym písaním PSČ a zasielaním zásielok formátu vhodného na strojné spracovanie môže významnou mierou pomôcť znížiť počet zásielok, ktoré budú i naďalej triedené manuálne.

Ing. Ján Bojnanský


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom