2000/199 ďalej
Krásy našej vlasti
Prielom Dunajca
Katalógové číslo:  199
Autor výtvarného návrhu známky:  Róbert Jančovič
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  1.1.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  280 000 ks
Autor motívu na FDC:  Róbert Jančovič
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Róbert Jančovič
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 1. 1. 2000 dve príležitostné poštové známky: Prielom Dunajca - 10 Sk Prielom Váhu - 12 Sk zo série Krásy našej vlasti, vytlačené na spoločnom priehradkovom liste.

Na známkach sú pohľady na prielomové doliny. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Róbert Jančovič. Rytiny emisie vytvoril Arnold Feke. Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom. Na spoločnom tlačovom liste (rozmerov 152 x 105 mm) je 2 x po 4 známky a dva nepotlačené kupóny (po stranách dva štvorbloky so známkami v striedavom usporiadaní, uprostred kupóny). Súčasne boli vydané dve obálky prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Červený Kláštor a Strečno. Na obálkach je zobrazená prírodná scenéria. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní vo farbe modro-šedej (Dunajec) a šedo-zelenej (Váh).

Známky platili v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2008.

Dunajec - pravostranný prítok Visly. V dĺžke 17 km tvorí štátnu hranicu s Poľskom. V úseku medzi Červeným Kláštorom a Szczawnicou Nižnou prerezáva Dunajec Pieniny naprieč hlbokou prielomovou dolinou s piatimi vhĺbenými meandrami. Eróznou činnosťou vytvoril Dunajec v Pieninách hlbokú zovretú prielomovú dolinu s vklesnutými a pestrými bradlovými tvarmi na svahoch. Prielom sa formoval už v pliocéne, o čom svedčia erózne plošinky vo výškach 120 - 150 m nad dolinou. Nad prielomom po pravej strane Dunajca vyčnievajú Kláštorná hora, Holica, Kače a Kyčera. Na poľskej strane prielomu dominuje vrch Tri koruny. Prielom Dunajca, jeden z najkrajších v Európe, je štátnou prírodnou rezerváciou (vyhlásená v roku 1967). Je súčasťou Pieninského národného parku a tvorí krajinársky a prírodovedne najhodnotnejšie územie Pieninského národného parku.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom