späť 2000/200 ďalej
Krásy našej vlasti
Prielom Váhu
Katalógové číslo:  200
Autor výtvarného návrhu známky:  Róbert Jančovič
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  1.1.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.,Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  280 000 ks
Autor motívu na FDC:  Róbert Jančovič
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Róbert Jančovič
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 1. 1. 2000 dve príležitostné poštové známky: Prielom Dunajca - 10 Sk Prielom Váhu - 12 Sk zo série Krásy našej vlasti, vytlačené na spoločnom priehradkovom liste.

Na známkach sú pohľady na prielomové doliny. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Róbert Jančovič. Rytiny emisie vytvoril Arnold Feke. Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom. Na spoločnom tlačovom liste (rozmerov 152 x 105 mm) je 2 x po 4 známky a dva nepotlačené kupóny (po stranách dva štvorbloky so známkami v striedavom usporiadaní, uprostred kupóny). Súčasne boli vydané dve obálky prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Červený Kláštor a Strečno. Na obálkach je zobrazená prírodná scenéria. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní vo farbe modro-šedej (Dunajec) a šedo-zelenej (Váh).

Známky platili v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2008.

Prielomové úseky dolín sa vyskytujú na Váhu a spájajú kotliny oddelené pohoriami - napr. Kraľoviansky prielom, Strečniansky prielom, Púchovský prielom.
Strečniansky prielom - prielomový úsek doliny Váhu medzi Martinom a Strečnom. Váh sa tu prerezáva naprieč Malou Fatrou hlbokou antecedentnou dolinou, pri vzniku ktorej sa uplatnili aj zlomové poruchy. V turčianskej časti má prielom takmer priamy smer, v žilinskej časti vytvára tri vhĺbené meandre. V jadrách meandrov sú útržky piatich riečnych terás, ktoré siahajú do výšky okolo 130 m nad koryto rieky.
Úbočia Strečnianskeho prielomu sú členité, strmé a bralnaté. Váh tu vytvára krútňavy a podtína skaliská, kedysi nebezpečné pre pltníkov. Prielom je nádherným prírodným útvarom s viacerými kultúrno-historickými a prírodnými pamiatkami (Strečno, Starý hrad, Margita a Besná).


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom