späť 2000/201 ďalej
Osobnosti
Hana Meličková
Katalógové číslo:  201
Autor výtvarného návrhu známky:  Igor Benca
Líniová rozkresba známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  11.1.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Igor Benca
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Igor Benca
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 11. 1. 2000 príležitostnú poštovú známku z emisného radu Osobnosti Hana Meličková v nominálnej hodnote 4 Sk.

Na známke je dominujúcim motívom portrét osobnosti, doplnený o príslušný text. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Igor Benca. Rytinu známky Meličkovej na základe líniovej rozkresby akad. maliara Martina Činovského vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik.

Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania. H. Meličková je na nej zobrazená ako herečka v divadelnom kostýme, farba tmavozelená, autor ilustrácie I. Benca, rytec R. Cigánik, domicil na pečiatke Martin. Obálku vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 11. 1. 2000 do 31. 12. 2008.

Hana Meličková (27. 1. 1900 Martin - 7. 1. 1978 Bratislava) - herečka, národná umelkyňa 1961.
Členka činohry Slovenského národného divadla v rokoch 1926 - 76, s prerušením v rokoch 1939 - 46.
Mnohostrannosťou svojho herectva vytvorila najvýznamnejšie postavy svetového i domáceho dramatického repertoáru. Predstaviteľka Shakespearových hrdiniek (Ofélia a Gertrúda v Hamletovi, Lady Macbeth v Macbethovi, Quickly vo Veselých paniach z Windsoru), titulných postáv v hrách Ibsena (Hedda Gablerová), Wilda (Salome), Tolstého (Anna Kareninová) a rozsiahlej galérie portrétov slovenskej ženy (Beta a Žofia v Tajovského Statkoch-zmätkoch, Mara a Dora v Ženskom zákone, Herodias v Hviezdoslavovej tragédii Herodes a Herodias).
V rozhlase účinkovala od jeho vzniku (1926), hrala vo filme a televízii.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom