späť 2000/202 ďalej
Osobnosti
Štefan Anián Jedlík
Katalógové číslo:  202
Autor výtvarného návrhu známky:  Karol Felix
Líniová rozkresba známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  11.1.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Karol Felix
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Karol Felix
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 11. 1. 2000 príležitostnú poštovú známky z emisného radu Osobnosti - Štefan Anián Jedlík v nominálnej hodnote 5 Sk.

Na známke je dominujúcim motívom portrét osobnosti, doplnený o príslušný text. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Karol Felix. Rytinu zámky Jedlíka na základe líniovej rozkresby akad. maliara Martina Činovského vytvoril František Horniak.

Viacfarebnú známku s rozmermi obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania. Je na nej zobrazené faximile podpisu, elektromotor (1929), unipolárny induktor (1861), farba modrošedá, autor ilustrácie K. Felix, rytec F. Horniak, domicil na pečiatke Zemné. Obálku vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 11. 1. 2000 do 31. 12. 2008.

Štefan Anián Jedlík (11. 1. 1800 Zemné, Nitriansky kraj - 12. 12. 1897 Györ, Maďarsko) - fyzik, vynálezca, pedagóg. R. 1858 - člen Maďarskej akadémie vied.
Po skončení stredoškolského štúdia v Trnave a v Bratislave vstúpil do benediktínskej rehole. V Pannonhalme študoval teológiu a súčasne na filozofickej fakulte peštianskej univerzity matematiku a fyziku. R.1822 získal doktorát filozofie. V r.1821-29 pôsobil ako profesor fyziky na benediktínskom gymnáziu v Györi. R. 1829-40 profesor fyziky na kráľovskej akadémii v Bratislave. R. 1840-78 profesor a r. 1863 rektor univerzity v Pešti.
Zaoberal sa experimentálnou fyzikou, najmä elektrofyzikou. R. 1828 zostrojil pohyblivý magnet-elektromotor, 1840 skonštruoval prototyp magnetického čapu, ktorý sa stal neskôr základnou súčiastkou elektrického rušňa. V r. 1859-61 zostrojil prototyp unipolárneho dynama - najvýznamnejší vynález. K ďalším vynálezom patria nový typ kondenzátora, rúrkový zberač blesku, prístroj na rezanie optických mriežok, cenné sú i výskumy v oblasti fyziky a optiky ako i jeho experimentátorská a pedagogická činnosť.
FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom