späť 2000/204 ďalej
Veľkonočná známka
Krížová cesta
Katalógové číslo:  204
Ilustračný motív na známke:  detail hlavy Krista z tabuľového obrazu Korunovania tŕním (autor neznámy, po roku 1509) z cyklu Kristových pašií na hlavnom oltári Kostola sv. Jakuba v Levoči
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  15.2.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  6 000 000 ks
Ilustračný motív na FDC:  výrez z tabuľového obrazu Korunovania tŕním, cyklus Kristových pašií
Rytec FDC:  Václav Fajt podľa líniovej rozkresby Arnolda Fekeho
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím detailu tabuľovej maľby Vzkriesenia, cyklus Kristových pašií
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 15. 2. 2000 príležitostnú poštovú známku "Krížová cesta" z  misného radu veľkonočných známok s nominálnou hodnotou 4 Sk. Na známke je rytecká transpozícia hlavy tŕnímkorunovaného Krista - detail z tabuľovej maľby hlavného oltára Kostola sv. Jakuba v Levoči. Grafickú úpravu a rytinu známky vytvoril akad. maliar Martin Činovský.

Jednofarebnú známku tmavohnedej farby o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače na tlačových listoch po 50 známkach. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Levoča. Na FDC je rytecká transpozícia väčšieho výrezu z tabule Korunovania tŕním. Rytinu FDC na základe líniovej rozkresby Arnolda Fekeho vytvoril Václav Fajt. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (hnedá farba).

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 2. 2000 do 31. 12. 2008.

Levoča je najbohatším mestom na neskorogotické pamiatky na Slovensku. Hlavný oltár v Kostole sv. Jakuba v Levoči, monumentálne dielo neskorej gotiky, je syntézou architektúry, plastiky, maliarstva a dekoratívneho umenia. Je vrcholným dielom Majstra Pavla z Levoče, ktorý vytvoril dominantné plastiky oltára.

Na oltárnych krídlach je maliarska výzdoba - osem tabuľových obrazov s výjavmi Kristových pašií. Tabule sú osadené na pohyblivé krídla z vonkajšej strany, výjavy je teda možné vidieť iba vtedy, keď je oltár zatvorený. Neznámy maliar, autor pašiového cyklu pracoval podľa grafických predlôh, čo bolo vtedy obvyklé. Pre väčšinu tabúľ boli predlohou grafické listy Lucasa Cranacha s témou pašií z roku 1509 ( Kristus na Olivovej hore, Bičovanie, Korunovanie, Ecce homo, Kristus pred Pilátom, Nesenie kríža). Iné vznikli podľa Schaufeleinovho cyklu (Ukrižovanie a Zmŕtvychvstanie), i na nich sa prejavujú vplyvy Cranachove. Niektorí bádatelia poukazujú na poučenie maľbou Albrechta Altdorfera i na možnosť vzťahu k Hansovi von Kulmbachovi, ktorý pracoval v Krakove ako i na vzťah k niektorým príbuzným prácam na Spiši.

Mgr. Antonia Paulinyová


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom