späť 2000/203 ďalej
Svetový rok matematiky
Katalógové číslo:  205
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  15.2.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 15. 2. 2000 príležitostnú poštovú známku "Svetový rok matematiky" s nominálnou hodnotou 5 Sk.

Na známke sú portréty významných slovenských matematikov Juraja Hronca a Štefana Schwarza doplnené o vzorec ( štruktúra konečných polí ) a texty (mená, Svetový rok matematiky 2000). Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Jozef Baláž. Rytiny vytvoril František Horniak.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je ilustračná kresba (na motív R. Descartes: "Poznávam, preto som..."), logo a text Jednota slovenských matematikov a fyzikov. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 2. 2000 do 31. 12. 2008.

Rok 2000 bol vyhlásený za svetový rok matematiky pod záštitou takých inštitúcií ako sú UNESCO, či Medzinárodná matematická únia, ako aj mnohých národných inštitúcií na celom svete. Na Slovensku koordinuje akcie Svetového roka matematiky Slovenská matematická spoločnosť ako súčasť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF).
J. Hronec (1881-1959), dlhoročný univerzitný i stredoškolský profesor matematiky, bol zakladateľom a prvým rektorom SVŠT (dnešnej STU). Stál pri zrode slovenského vysokého školstva (Prírodovedecká fakulta, Vysoká škola obchodná, Pedagogická fakulta a mnohé ďalšie), bol aj predsedom Matice slovenskej a činiteľom viacerých ďalších inštitúcií (napr. JSMF, či matematická olympiáda). Š. Schwarz (1914 - 1996), slovenský matematik svetového mena, zakladateľ teórie pologrúp, dlhoročný a mimoriadne úspešný profesor. matematiky na SVŠT (dnešnej STU). V rokoch 1965-1970 bol predsedom Slovenskej akadémie vied

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
predseda Jednoty slovenských matematikov a fyzikov


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom