späť 2000/209 ďalej
150. výročie prvej známky platnej na našom území

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2000
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo:  209
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Kállay
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  1.6.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Dušan Kállay
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Dušan Kállay
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 1. 6. 2000 príležitostnú poštovú známku "150. výročie prvej známky platnej na našom území" s nominálnou hodnotou 10 Sk. Na známke je ilustračný motív - poštár v historickej uniforme, rakúska známka hodnoty 2 Kreuzer, historická pečiatka s domicilom Presburg a nápis s názvom emisie.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Dušan Kállay. Rytinu známky vytvoril akad. maliar Martin Činovský.

Dvojfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače (čierna farba) v kombinácii s hĺbkotlačou (oranžová farba) na tlačových listoch po 50 známkach. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazená poštová schránka. Autor ilustrácie na FDC Dušan Kállay. Rytec FDC Arnold Feke. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (modrošedá farba).

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 6. 2000 do 31. 12. 2008.

Je to už 150 rokov od vydania prvých známok, ktoré platili na našom území. Boli to známky rakúske.

Anglicko je krajinou, kde bola vydaná 6. mája 1840 prvá známka na svete. V nasledujúcom desaťročí vydalo známky ďalších deväť poštových správ, medzi nimi 1. júna 1850 aj Rakúsko. Slovensko bolo v rámci Uhorska súčasťou ríše Habsburgovcov a nemalo vlastné poštové známky.

Motívom prvého vydania známok platných na našom území je rakúsky štátny znak s dvojhlavým orlom. V hornej časti známky je cisárska koruna a po jej stranách nápis "K K POST - STEMPEL". V dolnej časti známky je štítok s hodnotovými údajmi. Prvé vydanie obsahovalo 5 známok s nominálnymi hodnotami 1, 2, 3, 6 a 9 KREUZER (grajciarov). Farba známok: žltá, čierna, červená, hnedá a modrá. Známky nemajú názov krajiny, identifikačným znakom je c. k. koruna.

Uhorská pošta po rakúsko-maďarskom vyrovnaní mala záujem vydať vlastné známky, nebola však na ich výrobu hneď technicky pripravená. Preto nové vydanie z roku 1867 realizovala rakúska strana, známky platili v oboch častiach monarchie. Prvé známky vytlačené v Uhorsku vyšli 1. mája 1871.

Prvé česko-slovenské známky vyšli 18. decembra 1918, kedy sa poprvýkrát v histórii ocitol názov Slovensko na štátnej cenine v označení Pošta Česko-Slovenská. Prvé slovenské známky boli vydané v deň vzniku SR 1.1.1993


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom