späť 2000/210 ďalej
Detská známka - UNICEF
Katalógové číslo:  210
Autor výtvarného návrhu známky:  detská autorka Alexandra Baníková: Zvieratká z dúhy
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Juraj Vitek
Deň vydania:  1.6.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 000 000 ks
Autorka motívu na FDC:  Terézia Barčiaková (9 rokov): V cirkuse
Rytec FDC:  Juraj Vitek
Ilustrácia na pečiatke:  Katarína Lalíková (9 rokov): Zajačí piknik
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 1. 6. 2000 príležitostnú poštovú známku "Detská známka - UNICEF" s nominálnou hodnotou 5,50 Sk. Na známke je reprodukovaná kresba Zvieratká z dúhy detskej autorky Alexandry Baníkovej. Ilustráciu dopĺňa logo Detského fondu OSN UNICEF. Grafická úprava emisie Martin Činovský. Rytinu známky vytvoril Juraj Vitek.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Detva. Na pečiatke je použitá kresba Zajačí piknik detskej autorky Kataríny Lalíkovej ( 9 rokov). Na FDC je kresba V cirkuse detskej autorky Terézie Barčiakovej (9 rokov). Rytec Juraj Vitek. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (tmavomodrá farba).

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 6. 2000 do 31. 12. 2008.

Detský fond OSN - UNICEF (United Nations Childrens Fund), založený 11. 12. 1946 Valným zhromaždením OSN, je najväčšou organizáciou na svete pracujúcou na zlepšení životných podmienok detí, ich rodín a komunít, v ktorých vyrastajú. Takmer všetky krajiny sveta, dve vynímajúc, ratifikovali Dohovor o právach dieťaťa, ktorý stanovuje základné práva dieťaťa. UNICEF je tu preto, aby tieto práva hájil, aby zaistil základné potreby detí, aby im pomohol dosiahnuť plnohodnotný život. Postavenie UNICEF je v OSN výnimočné, nakoľko nečerpá z fondov OSN, ale je závislý na dobrovoľných príspevkoch. Hlavným zdrojom príjmov sú príspevky z vyhlásených zbierok, podujatí a výťažok z predaja pohľadníc UNICEF.

Slovenský výbor pre UNICEF pracuje od roku 1993, je jedným z 37 národných výborov pre UNICEF, zriadených v rozvinutých krajinách.

V emisii sú použité výtvarné práce detí, ktoré boli vybrané zo súťaže návrhov detí na poštové známky. Súťaž spolu s výstavou každoročne organizuje Klub filatelistov v Detve.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom