späť 2000/211 ďalej
Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster
Katalógové číslo:  211
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský s použitím fotografie Pavla Kastla
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  15.6.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač
Náklad známok:  20 000 000
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytec FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 15. 6. 2000 výplatnú poštovú známku "Prezident SR Rudolf Schuster" s nominálnou hodnotou 5,50 Sk. Na známke je rytecká transkripcia portrétu pána prezidenta, ktorú podľa fotografie Pavla Kastla vytvoril akad. maliar Martin Činovský.

Známku tmavohnedej farby o rozmeroch obrazovej časti 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače na tlačových listoch po 100 známok.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je vstupná brána prezidentského paláca. Rytec FDC Martin Činovský. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní v modro-šedej farbe tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 6. 2000 do 31. 12. 2008.

Rudolf Schuster (4. 1. 1934, Košice) - stavebný inžinier, od r. 1999 prezident Slovenskej republiky.
Rudolf Schuster po skončení vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v r. 1959 pôsobil v r. 1960-62 v Slovenskej akadémii vied, potom v investičnej a v riadiacej sfére vo VSŽ, neskôr v správnych orgánoch mesta Košice. v roku 1983 ho prvýkrát zvolili do funkcie primátora, potom v roku 1986 za predsedu Východoslovenského KNV. V rokoch 1989-1990 stál na čele Slovenskej národnej rady. Od roku 1990 pôsobil v diplomatických službách ako veľvyslanec bývalej ČSFR v Kanade. Po svojom návrate v rokoch1992-1994 pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí SR. Roku 1994 bol zvolený druhýkrát a r. 1998 tretíkrát za primátora Košíc. V prvých priamych prezidentských voľbách v máji 1999 ho občania zvolili za prezidenta Slovenskej republiky a do úradu nastúpil po inaugurácii 15. 6. 1999.
Rudolf Schuster je autorom viacerých kníh, rozhlasových hier, literárno-dramatických pásiem, cestopisných a dokumentárnych filmov. Je nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania SR Pribinovho kríža I. triedy. V zahraničí bol vyznamenaný Radom tolerancie mesta Wuppertal, SRN, cenou Habitat a je nositeľom Veľkokríža Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov s reťazou. Má čestné doktoráty Technickej univerzity v Košiciach (1998) a Bergische Universität Gesamthochschule vo Wuppertale (1999).

Michal Stasz


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom