späť 2000/214 ďalej
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Katalógové číslo:  214
Autor výtvarného návrhu známky:  Miroslav Cipár
Rytec známky:  Martin Srb
Deň vydania:  18.8.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Miroslav Cipár
Rytec FDC:  Martin Srb
Návrh na pečiatku:  Miroslav Cipár
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 18. 8. 2000 príležitostnú poštovú známku s  nominálnou hodnotou 4 Sk venovanú 25. výročiu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Na známke je štylizovaný symbol (holubica v tvare E) a nápisy: OBSE 1975-2000, Helsinský záverečný akt. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Miroslav Cipár. Rytiny vytvoril Martin Srb.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je symbolická kresba (holubice a nápisy: Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Helsinský záverečný akt). Autor akad. maliar Miroslav Cipár. Rytec Martin Srb. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 8. 2000 do 31. 12. 2008.

35 podpisov hláv štátov pod Helsinským záverečným aktom 1. augusta 1975 bolo zavŕšením takmer tri roky trvajúcich rokovaní. Viedli k vzniku najväčšieho regionálneho zoskupenia na svete - Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Tá má dnes 55 členských krajín a siaha od kanadského Vancouveru na západe po ruský Vladivostok na východe.

Ťažiskom aktu boli tri skupiny odporúčaní, ktoré vošli do histórie ako "koše". Prvý bol orientovaný na politicko-vojenský aspekt bezpečnosti, druhý na spoluprácu v ekonomike, vede a technológii a oblasti životného prostredia. Pre občanov krajín žijúcich dlhé desaťročia v komunistickej totalite za "železnou oponou" bol najdôležitejší tretí kôš, ktorého súčasťou bolo dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, o. i. slobody názoru, svedomia a viery. Predstavitelia totality sa podpisom zaviazali dodržiavať tieto slobody, ktoré rozkladali systém ich vlády. Ich pokračujúce potláčanie a rýchly ekonomický rozklad viedli ku kolapsu komunizmu, ktorý nastal koncom 80-tych rokov a zavŕšil ho pád Berlínskeho múru. OBSE dnes funguje v iných podmienkach, ale jej smerovanie sa nezmenilo. Upevňuje dodržiavanie spoločenských hodnôt demokracie, podporuje rozvoj občianskej spoločnosti založenej na vláde práva a snaží sa predchádzať lokálnym konfliktom, obnovovať mier a stabilitu v regióne svojej pôsobnosti.

Dr. Peter Osuský
vedúci delegácie NR SR v PZ OBSE


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom