späť 2000/220 ďalej
Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov
Katalógové číslo:  220
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Kállay
Rytec známky:  Bohumil Šneider
Deň vydania:  13.10.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 100 000 ks
Autor motívu na FDC:  Dušan Kállay
Rytec FDC:  Bohumil Šneider
Návrh na pečiatku:  Dušan Kállay
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 13. 10. 2000 príležitostnú poštovú známku "Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov" s nominálnou hodnotou 10 Sk. Na známke je zobrazený znak Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov.
Autorom výtvarných návrhov emisie je Dušan Kállay. Rytiny vytvoril Bohumil Šneider. Viacfarebnú známku s rozmermi obrazovej časti 23 x 40 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je vyobrazený sv. Ján Krstiteľ - patrón Rádu. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 13.10.2000 do 31. 12. 2008.


Emisia Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov bola vydaná na pamiatku podpísania dvojstrannej dohody medzi poštovou správou Slovenskej republiky a poštovou správou Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov o doprave a doručovaní listových zásielok na území Slovenskej republiky, ktorá platila od 15.10.1999.
Zvrchovaný rád maltézskych rytierov je jedným z najstarších a najznámejších zvrchovaných rádov s bohatou históriou trvajúcou do súčasnosti. Jeho založenie je spojené s dobytím Jeruzalema krížovou výpravou v roku 1099 a nadviazalo na činnosti vyvíjané od polovice 11. storočia v Jeruzaleme špitálnym bratstvom talianskych pútnikov ošetrujúcich chorých. Patrónom Zvrchovaného rádu je sv. Ján Krstiteľ. Na čele Zvrchovaného rádu stojí veľmajster, ktorý je priamo podriadený pápežovi a súčasne má postavenie hlavy štátu. Volí ho Veľká štátna rada zložená zo zástupcov všetkých členských tried a rádových zborov. Hlavným poslaním Zvrchovaného rádu je vykonávanie charitatívnej činnosti.

Ing. Jarmila Brichtová
riaditeľka odboru pošty MDPT


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom