späť 2000/219 ďalej
Umenie
Narodenie zo Spišskej Starej Vsi,
tabuľová maľba, okolo roku 1460, Slovenská národná galéria

Najkrajšia známka Európy 2000
( 2. miesto )
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2000
( Najlepšia rytina )

Katalógové číslo:  221
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  17.10.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  240 000 ks
Motív na FDC:  detail tabuľovej maľby
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  František Horniak
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 17.10.2000 príležitostnú poštovú známku série Umenie reprodukujúcu gotickú tabuľovú maľbu "Narodenie" pochádzajúcu z kostola v Spišskej Starej Vsi (v majetku Slovenskej národnej galérie) s nominálnou hodnotou 18 Sk. Ryteckú transkripciu diela vytvoril František Horniak.
Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 50 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou 5-farebnej oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch so 4 známkami a nepotlačeným kupónom.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Spišská Stará Ves. Na FDC je výrez z oltárnej tabule. Rytec FDC a autor pečiatky František Horniak. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.
Zámka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 17.10.2000 do 31. 12. 2008.

Narodenie (Adorácia Ježiška) - fragment obojstranne maľovanej tabule, na rube s maľbou Útek do Egypta. Borové drevo, miestami na slávnostnej strane zistená bandáž, tempera. Výška 69 cm, šírka 56,5 cm. Tabuľa je poškodená odpílením na hornom, čiastočne i na dolnom okraji, na ľavej strane chýba asi štvrtina až tretina tabule. Autorstvo je pripísané Majstrovi Korunovanej tróniacej madony zo Spišskej Starej Vsi. Tabuľa pochádza z rímsko-katolíckeho farského kostola v Spišskej Starej Vsi, kde pôvodne bola časťou krídla hlavného oltára, z ktorého sa zachovala stredná tabuľa s Madonou. Oltár odstránili v 18. storočí a nahradili barokovým. Tabuľa sa našla v roku 1969 v sakristii kostola. Po reštaurovaní sa potvrdila výnimočná kvalita ako i význam fragmentu. Maliar bol majstrom dielne, ktorá vytvorila dnes rozobratý oltár z Partizánskej Ľupče. Staroveský fragment je pokročilejší a jeho kvalita zvlášť vyniká. Patrí k prvým vrcholným prejavom nového slohu na pôde Slovenska. Pokročilosť v názore na krajinu a farebnosť poukazuje na to, že maľba vznikla začiatkom 60. rokov 15. storočia.

 


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom