späť 2000/222 ďalej
Umenie
Snímanie z kríža,
začiatok 15. storočia, nástenná maľba,
evanjelický kostol Koceľovce
Katalógové číslo:  222
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  17.10.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  240 000 ks
Motív na FDC:  detail tabuľovej maľby
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 17. 10. 2000 príležitostnú poštovú známku série Umenie reprodukujúcu stredovekú nástennú maľbu "Snímanie z kríža" (začiatok 15. str.) z evanjelického kostola v Koceľovciach (okres Rožňava) s nominálnou hodnotou 20 Sk. Ryteckú transkripciu diela vytvoril Rudolf Cigánik.
Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 50 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou 5-farebnej oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch so 4 známkami a nepotlačeným kupónom.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Rožňava. Na FDC je výrez z nástennej maľby z kostola v Koceľovciach zobrazujúci sv. Hieronyma. Rytec FDC a autor pečiatky Rudolf Cigánik. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 17. 10. 2000 do 31. 12. 2008.

Jednotná, ikonograficky mimoriadne bohatá maliarska výzdoba evanjelického kostola v Koceľovciach (okres Rožňava) je v odbornej literatúre vysoko hodnotená. Ranogotická jednoloďová stavba zo začiatku 14. storočia má nástennými maľbami pokrytý celý vnútorný plášť presbytéria, vrátane klenby a ostenia okien. Maliarska výzdoba prebieha v troch pásoch nad sebou. V dolnom páse na južnej stene presbytéria medzi pašiovými výjavmi je i výjav Snímanie z kríža. V slohu koceľovského majstra sa vo vývoji monumentálnej maľby na Slovensku zjavuje epik väčšieho formátu, vytvára obrazový seriál a maľbou pokrýva každú voľnú plochu. Badať u neho príklon ku gotizácii taliansko - byzantského formálneho základu. Väčšina literatúry svorne vysoko hodnotí kvality koceľovských malieb a datuje ich do obdobia okolo roku 1400 až 1. štvrtiny 15. storočia.
Maľby boli od renesancie zabielené. Objavili ich v roku 1894. Roku 1904 nástenné maľby reštauroval I. Groh.

 


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom