späť 2000/223 ďalej
Deň poštovej známky
50 rokov POFIS-u
Katalógové číslo:  223
Návrh známky a kupóna:  Rudolf Cigánik
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  18.12.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  1 125 000 ks
Autor motívu na FDC:  Rudolf Cigánik
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 18. 12. 2000 príležitostnú poštovú známku "50 rokov Pofisu" z emisného radu Deň poštovej známky s nominálnou hodnotou 5,50 Sk a s pripojeným kupónom. Na známke je symbolická kresba (noviny s článkom 50. rokov založenia Pofisu, emblém Pofis, jabĺčko), nápis Deň poštovej známky. Na kupóne je kresba rúk podávajúcich si známku. Autorom výtvarných návrhov emisie je Rudolf Cigánik, ktorý vytvoril i rytiny emisie.
Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na šírku) a kupón o rozmeroch obrazovej časti 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 30 známkach a 40 kupónoch.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je symbolická kresba. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (šedozelená farba).
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 12. 2000 do 31. 12. 2008.

Poštová filatelistická služba (POFIS) Slovenskej pošty - na základe emisného plánu poštových známok a cenín schváleného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zabezpečuje tlač a realizáciu emisií v požadovanom množstve pre potreby prevádzky Slovenskej pošty, š.p. a filatelie.
K jednotlivým vydaniam poštových známok MDPT SR vydáva obálky prvého dňa vydania (FDC). Pofis vo vlastnej réžii vydáva známkové zošitky, nálepné listy, analogické pohľadnice (carte maximum) a prítlače na poštové lístky k významným kultúrno-spoločenským a športovým podujatiam.
Svoju činnosť POFIS začal v roku 1950 a tohto roku si pripomíname polstoročie činnosti. Hlavnou náplňou vždy bola maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s poštovými ceninami celého sveta. Predaj poštových cenín zabezpečuje POFIS v predajni v Bratislave (Odborárske nám. 2). Ďalšou formou predaja je tzv. novinková služba pre stálych zákazníkov. Exportná služba zasiela slovenské poštové ceniny do celého sveta. Služba pečiatkovania poskytuje záujemcom odtlačky príležitostných pečiatok.
Vydávaním propagačných materiálov, ako aj informovaním o jednotlivých emisiách v tuzemskej a zahraničnej tlači, účasťou na filatelistických výstavách zabezpečuje POFIS propagáciu slovenským poštovým známkam nielen medzi filatelistami ale i v širokej verejnosti.

Ing. Alexander Oravec


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom