späť 2001/238 vpred
Osobnosti Veľkej Moravy
Koceľ
Katalógové číslo:  238
Výtvarný návrh známky:  Jozef Baláž
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  4.7.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 23 mm
Náklad známok:  107 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Osobnosti Veľkej Moravy - emisia v hárčekovej úprave. Na štyroch známkach, ktoré sú situované v dolnej častí hárčeka sú zobrazené portréty významných vládcov Vel'kej Moravy (začiatok 9. stor. - 906) - Pribinu, Rastislava, Koceľa, Svätopluka. Títo vládcovia Veľkej Moravy, pochádzajúci z Mojmírovskej kniežacej dynastie (833-906), sa pričinili o vznik, územný rozmach a kultúrny rozkvet prvého štátu západných Slovanov a sú zobrazení spolu s mapou Veľkej Moravy z čias jej najväčšieho rozkvetu. Mapa podľa spracovania akademika Jána Dekana je doplnená o reprodukciu archeologického nálezu - terčík so sokoliarom.

Kocel' (9. storočie) - knieža Blatenského kniežatstva (asi 861 -876), syn nitrianskeho kniežaťa Pribinu, ktorý sa už počas života svojho otca pričinil o rozvoj Blatenska a po Pribinovej smrti sa stal samostatným kniežaťom. Pôvodne bol vazalom franského král'a, no okolo roku 869 sa spojil s vel'komoravskou ríšou a upevnil jej štátnu a cirkevnú nezávislosť. Podporovatel' a ochranca slovienskeho písomníctva (Frizínske pamiatky), významnú rolu zohral aj v rozvoji kresťanstva, keď r.867 v Panónii na pol roka zdržal Konštantína-Cyrila a Metoda, ktorí sa vracali domov z vel'komoravskej misie. Solúnski bratia na Blatnohrade vyučili päťdesiat žiakov a získali Koceľa pre myšlienku šírenia slovienskej liturgie.

Motívy na známke: fiktívny portrét, rekonštrukcia kostola, strieborné nákončie remeňa s vyobrazením biskupa s adorujúcim gestom - archeologická pamiatka z obdobia Vel'kej Moravy.

Motívy na FDC: Panónia a plody jej zeme, fragmenty chrámov a archeologické pamiatky

Motív na pečiatke: liata bronzová prievlečka, 9. stor., Bernolákovo.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom