2001Katalógové číslo: 225

Klenotnica múzeí
Historické hodiny
Deň vydania: 1.1.2001Katalógové číslo: 226

Janko Blaho
Deň vydania: 15.1.2001Katalógové číslo: 227

Majstrovstvá Európy v krasokorčul'ovaní
Bratislava 2001

Deň vydania: 16.1.2001Katalógové číslo: 228

Detviansky kroj - mužský
Deň vydania: 22.2.2001Katalógové číslo: 229

Detviansky kroj - ženský
Deň vydania: 22.2.2001Katalógové číslo: 230

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Deň vydania: 22.2.2001Katalógové číslo: 231 Katalógové číslo: 232

Krásy našej vlasti
Liptovská Mara-Havránok, Ducové-Kostelec

Deň vydania: 10.4.2001Katalógové číslo: 233

Komárno
Deň vydania: 26.4.2001Katalógové číslo: 234

Europa
Studenovodský vodopád

Deň vydania: 5.5.2001Katalógové číslo: 235

Piešťany
Deň vydania: 25.5.2001Katalógové číslo: 236Katalógové číslo: 237
Katalógové číslo: 238Katalógové číslo: 239

Osobnosti Veľkej Moravy
Pribina, Rastislav, Koceľ, Svätopluk

Deň vydania: 4.7.2001Katalógové číslo: 240 Katalógové číslo: 241 Katalógové číslo: 242

Ochrana prírody - Dravá zver
Medveď, vlk, rys
Deň vydania: 10.7.2001Katalógové číslo: 243

Gitara Dobro
Deň vydania: 1.8.2001Katalógové číslo: 244

Bienále ilustrácií Bratislava
Deň vydania: 15.8.2001Katalógové číslo: 245

Spravodlivým medzi národmi
Deň vydania: 9.9.2001Katalógové číslo: 246

Alexander Dubček
Deň vydania: 18.9.2001

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2001Katalógové číslo: 247

Pamiatke obetí politických procesov
Deň vydania: 9.10.2001Katalógové číslo: 248

Poštové múzeum Banská Bystrica
Deň vydania: 9.10.2001

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2001Katalógové číslo: 249

Most Štúrovo - Ostrihom
Deň vydania: 11.10.2001Katalógové číslo: 250

Umenie
Imrich Weiner Kráľ: Rachovo (Sen pltníka)

Deň vydania: 15.10.2001Katalógové číslo: 251

Umenie
Albín Brunovský: Svetlo duše

Deň vydania: 15.10.2001Katalógové číslo: 252

Umenie
Ikona z východného Slovenska,
sv. Michal archanjel so skupinou svätých

Deň vydania: 15.10.2001

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2001Vianoce 2001
Bratislavský rokokový betlehem

Deň vydania: 15.10.2001Automatová známka
Slovenská pošta
Deň vydania: 18.12.2001


Obsah 1993-2000


V roku 2001 vydalo Ministerstvo dopravy,  pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 30 známok.