späť 2001/248 vpred
Poštové múzeum Banská Bystrica

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2001
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo:  248
Autor výtvarného návrhu známky  Dušan Kállay
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  9.10.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 30 mm
Náklad známok:  5 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Dušan Kállay
Rytec FDC:  Bohumil Šneider
Návrh na pečiatku:  Dušan Kállay
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Genealógiu poštového múzejníctva na Slovensku môžeme sledovať už od roku 1749, kedy Jozef Hecht, poštový kontrolór na pošte Bratislava, vydáva knihu Úvod do univerzálneho poštového práva európskeho. Od tohto času vychádzajú články, štúdie a publikácie s tematikou dejín pošty a poštovníctva na Slovensku. Pošta na Slovensku bola v rámci Rakúsko-Uhorska ako i neskôr po vzniku 1. československej republiky pri zrode poštových múzeí v Budapešti a v Prahe.
Myšlienka vytvorenia samostatného slovenského poštového múzea sa stáva aktuálnou už v 40. rokoch 20. storočia. Až v 80. rokoch sa podarilo snahu o zriadenie rezortného pracoviska muzeálneho typu priviesť do úspešného konca, kedy bolo zriadené Dokumentačné centrum spojov v Bratislave.
V roku 1993 bolo toto pracovisko ovplyvnené zmenami súvisiacimi so vznikom samostatnej Slovenskej republiky. V súvislosti so zmenou pôsobiska ústredia Slovenskej pošty, š.p., sa toto pracovisko v roku 1997 presťahovalo do Banskej Bystrice. V roku 2000 bolo Ministerstvom kultúry SR zaregistrované medzi múzeá pod názvom Slovenská pošta, š.p., Poštové múzeum. Jeho zbierkotvorná činnosť je zameraná na dejiny pošty, poštovníctva a známkovú tvorbu, ktoré dokumentuje i prvá stála expozícia otvorená 9.10.2001.

PhDr. Štefan Kollár, vedúci múzea

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom