späť 2001/249 vpred
Most Štúrovo - Ostrihom
Katalógové číslo:  249
Autor výtvarného návrhu známky  Dušan Grečner
Rytec známky:  Bohumil Šneider
Deň vydania:  11.10.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 23 mm
Náklad známok:  2 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Dušan Grečner
Rytec FDC:  Bohumil Šneider
Návrh na pečiatku:  Dušan Grečner
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Pôvodný Most Márie Valérie, ktorý bol uvedený do prevádzky r. 1895 ako tretí v sérii mostov venovaných c. k. dynastii Habsburgovcov na uhorskom úseku Dunaja, a ktorý opätovne, po predchádzajúcom prechodnom vyradení a obmedzení prevádzky v rokoch 1919 - 1927 z dôvodu deštrukcie mosta a jeho následnej rekonštrukcie, bol na Vianoce roku 1944 zničený. Ustupujúce nemecké vojská vyhodili do povetria tri stredné polia mosta, pričom došlo tiež k vážnemu poškodeniu dvoch pilierov. Vojnové torzo ako jediné na Dunaji pretrvalo 56 rokov, kým sa v zmysle medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom pristúpilo k jeho spoločnej, dobovým podmienkam zodpovedajúcej obnove za rozhodujúcej finančnej pomoci EU.
Most Štúrovo - Ostrihom umožňujúci stály a nepretržitý pohraničný styk prispeje značnou mierou k hospodársko-spoločenskému rozvoju priľahlých podunajských regiónov. Naviac, toto dielo obnovy sa stáva trvalým symbolom premostenia, spájania a zjednocovania národov Európy.

Ing. Jozef Slabák, CSc.
spolupredseda Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom