späť 2001/250 vpred
Umenie
Imrich Weiner - Kráľ: Rachovo (Sen pltníka)
Katalógové číslo:  250
Grafická úprava známky  Martin Činovský
Rytecká transkripcia diela na známku:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  15.10.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  5- farebná oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 50 mm
Náklad známok:  180 000 ks
Motív na FDC:  I. Weiner - Kráľ: Bonn, list z cyklu Bratislava, drevorez, SNG Bratislava
Rytecká transkripcia motívu na FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím autokarikatúry I. Weinera - Kráľa
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Imrich Weiner - Kráľ (1901 - 1978), maliar a grafik.

Študoval architektúru na Vysokej škole technickej v Bratislave, maliarstvo na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe a na výtvarných akadémiách v Düsseldorfe, Berlíne a Paríži (1919 - 1924). Absolvoval študijné pobyty v Paríži, Berlíne a na Bauhause v Dessau (1930 - 1932). Po návrate z ciest žil v Bratislave (1932 - 1939). Kliesnil cestu surreálnym tendenciám v špecifickej modifikácii a svojbytnej poetike na pomedzí sna a skutočnosti, bez uplatnenia metódy automatizmu. Maliar prostredníctvom figurálneho motívu a mýtickej krajiny, bohatej reči metafory a symbolov vytvára tajomný poetický svet vízií ako na reprodukovanom obraze na známke. V rokoch 1939 - 1950 žil vo Francúzsku, zapojil sa do protifašistického odboja a prijal meno Kráľ. Po návrate do Československa žil v Prahe a Považskej Bystrici a od roku 1961 v Bratislave. Popri maľbe sa venoval kresbe, grafike, ilustrácii a publikačnej činnosti.

PhDr. Klára Kubíková

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom