späť 2001/251 vpred
Albín Brunovský: Svetlo duše
Katalógové číslo:  251
Autor grafickej úpravy známky  Martin Činovský
Rytecká transkripcia diela na známku:  Martin Činovský
Deň vydania:  15.10.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  3- farebná oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 50 mm
Náklad známok:  180 000 ks
Autor motívu na FDC:  A. Brunovský: Dáma v klobúku II. ( Zrkadlo), 1981, lept
Rytecká transkripcia motívu na FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím ilustrácie A. Brunovského
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad FDC:  6 000 ks

Albín Brunovský (1935 Zohor - 1997 Bratislava) národný umelec, profesor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v rokoch 1967 - 1990 viedol oddelenie knižnej tvorby.
Odchovanec prof. Vincenta Hložníka na Vysokej škole výtvarných umení (1956 - 1961) od začiatkov svojej tvorby udivoval kresliarskym majstrovstvom a neobyčajne bohatou imagináciou, ktorými sa vyznačovali jeho litografie a lepty. Podobnú fantázijnú kreativitu nachádzame v ilustráciách (vyzdobil vyše 100 kníh).
Prešiel dlhým umeleckým vývojom, od rafinovaného manierizmu cez vitálny senzualizmus a morálnokritické humanistické polohy k záverečnému štádiu preduchovnenej tvorby. Z tohoto obdobia je i grafika reprodukovaná na známke v oceľoryteckej transkripcii.
Okrem grafiky a ilustrácie sa venoval exlibrisu, návrhom na známky a bankovky, maľbe na drevo. Mal vyše sto samostatných výstav v Európe, v USA a Japonsku. Získal viac ako 20 prestížnych zahraničných a domácich cien.

Prof. PhDr. Ľudmila Peterajová

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom