späť 2001/252 vpred
Umenie
Ikona z východného Slovenska: Sv. Michal archanjel so skupinou svätých (výrez)

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2001
( Najlepšia rytina )

Katalógové číslo:  252
Rytecká transkripcia diela na známku:  František Horniak
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  15.10.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  5- farebná oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 50 mm
Náklad známok:  180 000 ks
Motív na FDC:  Traja mládenci v ohnivej peci, detail ikony Sv. Michal archanjel s výjavmi jeho činov, Uličské Krivé, 16. stor.
Rytecká transkripcia motívu na FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  František Horniak
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Sv. Michal archanjel a sv. Pavol apoštol - fragment maľovanej tabule, detail pravej strany radu Deésis. Tempera na dreve. Rozmery tabule 107,3 x 159,2 x 2,5 cm.
Zobrazenie archanjela a apoštola je súčasťou výjavu Deésis (príhovor), ktorý tvorí 5 maľovaných tabúľ rôznej veľkosti a ktorý pochádza z dnes už neexistujúceho dreveného kostola sv. Demetra v Rovnom (okr. Svidník). Od roku 1906 je uložený v Šarišskom múzeu v Bardejove.
Deésis vznikol v prvej polovici 16. storočia a je najstaršou pamiatkou tohto ikonografického typu na Slovensku. Zobrazuje Krista na tróne medzi Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom, ktorí sú k nemu otočení s prosebnými gestami. Centrálny "príhovor" je doplnený po stranách archanjelmi, apoštolmi, svätými otcami a mučeníkmi.
Nevšednú krásu tejto pamiatky odkryl v roku 1968 poľský reštaurátor Mgr. Wojciech Kurpik. Jednotlivé tabule Deésisu z Rovného boli vystavované v Mníchove (1969-1970), na Svetovej výstave v Osake (1970), v Bruseli (1973), v Prahe (1984, 1988) a v Bratislave a Košiciach. Kompletný Deésis z Rovného je v súčasnosti vystavovaný v prvej špecializovanej expozícii ikon na Slovensku v Šarišskom múzeu v Bardejove.

PhDr. František Gutek, riaditeľ Šarišského múzea

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom