späť 2001/253 vpred
Vianoce 2001
Bratislavský rokokový betlehem
Katalógové číslo:  253
Autor výtvarného návrhu známky  Martin Činovský, akademický maliar, s použitím fotografických záberov plastiky
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  15.10.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 30 mm
Náklad známok:  6 000 000 ks
Motív na FDC:  postavička anjelika z vrcholu kompozície skupinovej plastiky
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Medzi najpozoruhodnejšie slohové betlehemy na Slovensku sa bezosporu zaraďuje drobný vyrezávaný rokokový betlehem zo zbierok Mestského múzea v Bratislave, vystavený v jednej zo siení jeho historickej expozície v priestoroch Apponyiho paláca. Do múzea bol zakúpený v roku 1940 z kláštora Uršulínok, avšak nepoznáme k nemu žiadne písomné pramene. Z typologického hľadiska ho možno zaradiť do skupiny tzv. nemeckých betlehemov, kde figurálny motív nebýva zasadený do krajiny, ale kulisu tvorí naznačené prostredie maštale.
V prípade nášho betlehemu rezbár vytvoril početne zredukovanú kompozíciu Klaňania sa pastierov. Na spoločnom podstavci, nesenom štyrmi ozdobnými nožičkami v tvare štylizovaných labiek a zdobenom spredu plastickou zlátenou rokokovou ornamentikou, sú okolo jasličiek s Ježiškom rozmiestnené postavy Panny Márie, sv. Jozefa a dvoch pastierov. Pozadie výjavov tvorí fragment steny so slamenou strieškou a farebne naznačeným členením napodobňujúcim tehlové murivo, doplnené naturalisticky maľovanými a plastickými detailmi vegetácie. Asymetrická pyramidálna kompozícia vrcholí v postavičke anjelika vznášajúceho sa na oblakoch.
Aj keď otázka autorstva ostáva zatiaľ otvorená, je isté, že betlehem vytvoril školený rezbár veľmi dobrej umeleckej úrovne a jeho práca sa tak právom zaraďuje k zlatému fondu našich pamiatok z tohto obdobia.

Mgr. Zuzana Francová, MMB

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom