späť 2001/253
Automatová známka
Slovenská pošta
Katalógové číslo:  A1
Autor výtvarného návrhu známky  Miroslav Cipár
Automat na predaj známok:  NAGLER typu N-714
Výrobca automatu:  Nagler Automaten Technik GmbH, SRN
Deň vydania:  18.12.2001
Tlačiareň:  J. Granderath GmbH, SRN
Technika tlače:  ofset
Rozmery obrazovej časti známky:  43 mm x 25,5 mm
Náklad známok:  neukončený
Autor motívu na FDC:  Miroslav Cipár
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o. Bratislava
Technika tlače FDC:  tlač z hĺbky - intaglio
Náklad FDC:  6 000 ks

Slovenská pošta š.p. sa rozhodla zakúpiť automat firmy NAGLER typu N-714, na predaj automatových známok. Zariadeniami tohoto výrobcu sú vybavené viaceré svetové pošty. Medzi inými nemecká, maďarská, holandská, švajčiarska, makaovská, luxemburská, hongkonská a iné. Ide o špičkovú nemeckú technológiu dobre známu predovšetkým pre svoju spoľahlivosť a kvalitu. Hlavným cieľom predajného automatu je odbremeniť zákazníka od čakania v dlhom rade pre podanie jedného či dvoch štandardných listov.
Autorom výtvarného návrhu známky je akademický maliar Miroslav Cipár. Známka predstavuje štylizovanú listovú obálku modro-žltej farby s logom Slovenskej pošty a nápisom Slovensko. Automatová poštová známka má rozmery 43 x 25,5 mm a je vytlačená na ceninovom papieri ofsetovou technikou spolu s ochrannými prvkami, ktoré majú znemožniť prípadné falšovanie. Nominálnu hodnotu na známku dotlačí automat špeciálnym atramentom. Automat ponúka možnosť výberu nominálnej hodnoty z nastavených tarifných hodnôt: 5,50 Sk, 6 Sk, 7 Sk, 9 Sk, 10 Sk, 12 Sk, 13 Sk a 14 Sk.
Automat na predaj poštových známok je umiestnený na pošte Bratislava 1.

Bc. Veronika Juriková
námestníčka pre prevádzku, OZ RP Bratislava

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom