späť 2001/230 vpred
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky - 50 rokov
Katalógové číslo:  230
Výtvarný návrh známky:  Alexej Vojtášek
Rytec známky:  Miloš Ondráček
Deň vydania:  22.2.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 23 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Alexej Vojtášek
Rytec FDC:  Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku:  Alexej Vojtášek
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

História vzniku skúšobníctva a kontroly v poľnohospodárstve na Slovensku sa datuje od roku 1884. Na toto základné obdobie nadväzuje vznik a činnosť výskumných ústavov poľnohospodárskych v roku 1920. Pokračovateľom činnosti týchto ústavov je od roku 1951 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Základnou úlohou ústavu je výkon štátnej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu poľnohospodárstva ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, krmivá a pod.).
Až v 20. storočí boli zakotvené medzinárodné dohody pre oblasť ochrany rastlín. V roku 2001 si pripomíname 50. výročie podpisu Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (Rím 1951) a tiež i 50. výročie vzniku Európskej a stredozemskej organizácie ochrany rastlín so sídlom v Paríži - European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO (franc. skratka OEPP). Je to medzivládna organizácia zodpovedná za medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany rastlín v Európe a Stredomorí.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


Obsah 1993-2001
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom