späť 2001/231 vpred
Krásy našej vlasti
Archeologická lokalita Liptovská Mara-Havránok
Katalógové číslo:  231
Výtvarný návrh známky:  Karol Felix
Rytec známky:  Václav Fajt
Deň vydania:  10.4.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 23 mm
Náklad známok:  170 500 ks
Autor motívu na FDC:  Karol Felix
Rytec FDC:  Václav Fajt
Návrh na pečiatku:  Karol Felix
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Archeologická lokalita Liptovská Mara - Havránok v zaniknutej obci (zaplavenej pri budovaní vodnej nádrže) v chotári Liptovskej Sielnice, nález pokladu bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej, hradisko z mladšej laténskej doby, sídlisko z veľkomoravskej doby.
Známka: pohľad na časť archeologickej lokality s rekonštrukciou vnútorného opevnenia s bránou (brána halového typu s pozorovateľňou) - prvé desaťročia prvého storočia n.l. (počiatok doby rímskej), mince keltského typu z Liptovskej Mary.
FDC: pohľad na časť archeologickej lokality s rekonštrukciou obytného dvojpriestorového domu (3.-1. stor. pred n.l.), v popredí keramika z expozície, hore zobrazené typy keltských mincí.
Pečiatka: kostolík z Liptovskej Mary
Na medzipolí tlačového listu: kompozícia z nálezov - bronzová spona z Ducového a bronzová spona z Liptovskej Mary

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


Obsah 1993-2001
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom