späť 2001/232 vpred
Krásy našej vlasti
Archeologická lokalita Ducové-Kostelec
Katalógové číslo:  232
Výtvarný návrh známky:  Karol Felix
Rytec známky:  Václav Fajt
Deň vydania:  10.4.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 23 mm
Náklad známok:  170 500 ks
Autor motívu na FDC:  Karol Felix
Rytec FDC:  Václav Fajt
Návrh na pečiatku:  Karol Felix
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Archeologická lokalita Ducové - Kostolec (Ducové -miestna časť obce Moravany nad Váhom ) archeologickou a kultúrnohistorickou pamiatkou prvoradého významu je ostrožný výbežok Kostolec situovaný v dominantnej polohe nad vážskou dolinou. V lokalite - osídlenie zo staršej doby kamennej, hradisko z mladšej doby bronzovej, veľkomoravský veľmožský feudálny dvorec z polovice 9. stor. so sídelnými a fortifikačnými stavbami a rotundou, pri ktorej boli objavené hroby so zlatými a striebornými šperkami.
V lokalite je náznaková rekonštrukcia dvorca, ktorá je sčasti zobrazená na známke (palisádová rekonštrukcia opevnenia so vstupnou bránou, zvyšky muriva a základy veľkomoravskej rotundy) doplnené o nálezy - ozdobný gombík z hrobov pri rotunde a šperk nájdený v lokalite.
FDC: šperky (náušnice, náhrdelník, prsteň) z bohatého ženského hrobu (11. stor.)
Pečiatka: rekonštrukcia veľkomoravskej rotundy

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom