späť 2001/233 vpred
Komárno
Katalógové číslo:  233
Výtvarný návrh známky:  Dušan Grečner
Rytec známky:  Martin Srb
Deň vydania:  26.4.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  19 mm x 23 mm
Náklad známok:  neukončená
Autor motívu na FDC:  Dušan Grečner s použitím historickej predlohy mestskej pečate
Návrh na pečiatku:  Dušan Grečner s použitím motívu plánu pevnostného systému
Tlačiareň FDC:  Kasico a.s., Bratislava
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  6 000 ks

Mesto Komárno, ležiace na sútoku Dunaja a Váhu, je jedným z najstarších osídlení Karpatskej kotliny a má bohatú históriu. Význam mesta tkvel v jeho výhodnej polohe na najfrekventovanejšej medzinárodnej vodnej tepne Európy. Mesto postupne vyrástlo na kultúrne a športové centrum regiónu. V súčasnosti je centrom okresu Komárno, má 38 000 obyvateľov. Panuje tu živý cestovný ruch a bohatý kultúrny život, o čom svedčia rozličné podujatia medzinárodného charakteru. V bezprostrednej blízkosti mesta je mnoho prírodných vodných zdrojov, ktoré sa dajú využiť na vodné športy a turistiku. V historickom jadre mesta sa nachádza veľa pamätihodností. Komárňanský pevnostný systém bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dve tretiny obyvateľstva mesta sú maďarskej národnosti, preto je Komárno významným kultúrnym centrom Maďarov žijúcich na Slovensku.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom