späť 2001/245 vpred
Spravodlivým medzi národmi
Katalógové číslo:  245
Autor výtvarného návrhu známky:  Ivan Schurmann
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  9.9.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 23 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Ivan Schurmann
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Ivan Schurmann
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Od roku 1953 udeľuje jeruzalemský pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad Vašem titul "Spravodliví medzi národmi" (Chasidej umot haolam) ľuďom, ktorí v období nacizmu pomáhali prenasledovaným Židom. Často pri tom riskovali vlastné životy a životy svojich blízkych. Každý z ocenených získa pamätnú medailu a diplom Jad Vašem, je zapísaný do tejto inštitúcie a jeho meno je vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad Vašem. Medzi Spravodlivými nájdeme viac než štyristo občanov zo Slovenskej republiky. Väčšina z nich získala ocenenie po roku 1990, kedy boli znovu obnovené diplomatické styky medzi Československom a Štátom Izrael. Mená všetkých vyznamenaných sú uvedené aj v zozname, ktorý je vystavený v Múzeu židovskej kultúry v Bratislave. Známka vychádza pri príležitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia v Slovenskej republike (9. 9.).

Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
riaditeľ, SNM - Múzeum židovskej kultúry

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom