späť 2001/244 vpred
Bienále ilustrácií Bratislava
Katalógové číslo:  244
Autor ilustrácie na známke:  Peter Uchnár, ilustrácie z knihy J. Swifta Gulliverove cesty - ocenené prestížnou cenou Zlaté jablko BIB `99
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Arnold Feke podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Deň vydania:  15.8.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  30 mm x 23 mm
Náklad známok:  3 000 000 ks
Autor ilustrácie na FDC:  Peter Uchnár, z knihy J. Swifta Gulliverove cesty
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  akad. maliar Martin Činovský s použitím ilustrácie Petra Uchnára (Gulliverove cesty - detail)
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Diela reprodukované v emisii Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) sú knižnými ilustráciami, ktoré medzinárodná porota ocenila na BIB `99. Súťažnej prehliadky originálov ilustrácií detských kníh sa zúčastnilo 296 ilustrátorov zo 47 krajín. Prezentované sú ocenené ilustrácie slovenského autora Petra Uchnára, ktorý absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a ilustrácie u profesora Dušana Kállaya. Autor je jedným z mimoriadne výrazných mladých talentov v oblasti ilustračnej tvorby, čo dokazuje aj v krátkom období frekvencia, počet a dôležitosť cien, ktoré získal. Sú nimi Zlaté pero v Belehrade 1999, Cena Ministra kultúry SR, Najkrajšia kniha Slovenska v roku 1999 a predovšetkým prestížna cena Zlaté jablko BIB`99. Na Bienále ilustrácií Bratislava sa predstavil ilustráciami ku knihe J. Swifta Gulliverove cesty I., kde preukázal nesmierny zmysel pre poetiku maľby, detail, priestorové videnie a cítenie s charakterom príbehu. Jeho výpravná, umelecky výrazná a esteticky pôsobiaca ilustrácia je adekvátnym odrazom autorových tvorivých snažení.

Mgr. Barbara Brathová

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom