späť 2001/246 vpred
Alexander Dubček

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2001
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo:  246
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka Jozef Baláž
Rytec známky a hárčeka Martin Činovský
Deň vydania:  18.9.2001
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 23 mm
Náklad známok:  180 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Alexander Dubček sa narodil 27. 11. 1921 v obci Uhrovec. Už v mladosti sa zapájal do ilegálnej protifašistickej činnosti, bojoval v Slovenskom národnom povstaní.
Od roku 1949 sa profesionálne venoval verejnej a politickej práci. Od januára 1968 sa pod jeho vedením začal obrodný proces "česká a slovenská jar", úsilie o demokratizáciu spoločnosti, ktoré si získalo ohlas a sympatie na celom svete.
Po násilnom prerušení tohto procesu v auguste 1968 bol dvadsať rokov vystavený perzekúcii. Zachoval si však svoju tvár, kritizoval systém, udržoval svojimi článkami a vystúpeniami ducha existencie a vieru v pokrok a slobodu.
Po páde totality v novembri 1989 sa opätovne vrátil do aktívnej politiky, bol zvolený za predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR.
Zomrel 7. novembra 1992 v Prahe, vyše 70-ročný, na následky ťažkej autohavárie.
Alexander Dubček sa ešte za svojho života stal symbolom úsilia o demokraciu a humanitu. Svojou statočnosťou a skromnosťou si tento charizmatický politik získal sympatie a úctu miliónov prostých ľudí i významných verejných činiteľov. V svojej dobe sa stal najznámejším Slovákom v Európe i vo svete.

Spoločnosť Alexandra Dubčeka

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2001 askom