späť 2002/259 vpred
Prvé slovenské gymnáziá
Revúca (1862)
Katalógové číslo:  259
Autor výtvarného návrhu známky  Peter Augustovič
Rytec známky:  Miloš Ondráček
Deň vydania:  20.3.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou na TL po 50 ks
Rozmery obrazovej časti známky:  30 mm x 23 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Peter Augustovič
Rytec FDC:  Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku:  Peter Augustovič
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Revúca, mesto Prvého slovenského gymnázia, patrí k významným strediskám Gemera. Od roku 1357 jej rozkvet ovplyvňovali remeslá, obchodovanie a najmä výroba a spracovanie železa.
V 60. - 70. rokoch 19. storočia sa stala jedným z centier národného života. 16. septembra 1862 tu otvorili Slovenské evanjelické a. v. gymnázium. Prvá úplná stredná škola v histórii Slovákov, kde sa vo všetkých predmetoch vyučovalo v slovenskom jazyku a jediná v Uhorsku, v ktorej sa od roku 1868 aj maturovalo, existovala len z podpory Slovače. Práve ona ho obdarila názvom Prvé slovenské gymnázium. Činovníci a profesori gymnázia v meste založili Učiteľské semenisko a Dievčenský vychovávací ústav. V rokoch 1871 - 1873 zo zbierok a darov stavali novú školu. Na gymnáziu študovalo 556 študentov. Z nich sa neskôr stal každý šiesty osobnosťou, ktorá vošla do národných dejín. Gymnázium zohralo významnú úlohu v národnouvedomovacom procese slovenského národa, preto sa útoky proti nemu stupňovali tak, že ho 20. augusta 1974 zatvorili.
Prvé slovenské gymnázium zaujíma v našich národných dejinách popredné miesto a predstavuje výrazný vklad do zlatého fondu slovenskej pedagogiky. Pôvodný dom s muzeálnou expozíciou a novšia budova gymnázia sú národné kultúrne pamiatky. Na FDC je portrét profesora Samuela Ormisa, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti gymnázia.

Dušan Dubovský

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom