späť 2002/260 vpred
Prvé slovenské gymnáziá
Martin (1867)
Katalógové číslo:  260
Autor výtvarného návrhu známky  Igor Piačka
Rytec známky:  Miloš Ondráček
Deň vydania:  20.3.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou na TL po 50 ks
Rozmery obrazovej časti známky:  30 mm x 23 mm
Náklad známok:  800 000 ks
Autor motívu na FDC:  Igor Piačka
Rytec FDC:  Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku:  Igor Piačka
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

V Martine pôsobilo jedno z troch slovenských patronátnych gymnázií. Tieto slovenské stredné cirkevné školy boli založené bez podpory štátu. O patronátne gymnáziá sa staral tzv. patronát na čele s výborom, ktorý viedol správca (predseda). Patronát mal na starosti materiálne zabezpečenie školy. Predsedami patronátov boli významné osobnosti slovenského národného života.
Gymnázium v Martine bolo založené v roku 1867 ako druhé evanjelické patronátne gymnázium. Vychovávalo žiakov v materinskom jazyku, v demokratickom, slovanskom a národnom duchu. Malo prevažne humanitný charakter. Gymnázium navštevovalo 671 žiakov, ktorí pochádzali z celého Slovenska, z rozličných spoločenských vrstiev.
Správcom patronátu gymnázia bol Viliam Pauliny-Tóth. Z najvýznamnejších profesorov tu pôsobili J.Kadavý, M.Kramár, G.Dérer, J.Inštitoris, J.Nedobrý. Študovali tu napr. J.Janoška, M.Kukučín, M.Štefanovič, P.P.Zgúth. Gymnázium bolo zrušené roku 1875. V dejinách slovenského národa zohralo pokrokovú úlohu, vychovalo mnoho vzdelancov, národných a kultúrnych pracovníkov.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom