späť 2002/261 vpred
Prvé slovenské gymnáziá
Kláštor pod Znievom (1869)
Katalógové číslo:  261
Autor výtvarného návrhu známky  Robert Jančovič
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  20.3.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou na TL po 50 ks
Rozmery obrazovej časti známky:  30 mm x 23 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Robert Jančovič
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Robert Jančovič
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Ako tretie v poradí spomedzi slovenských gymnázií bolo v roku 1869 v Kláštore pod Znievom založené katolícke patronátne gymnázium. V čase existencie gymnázia sa Kláštor pod Znievom stal národno-buditeľským centrom Turca.
V učebnom pláne najmodernejšom a najpriebojnejšom zo slovenských patronátnych gymnázií sa kládol dôraz na reálne (prírodovedné) predmety. Od založenia do roku 1874 tu študovalo 669 žiakov z celého Slovenska, najmä z chudobných rodín.
Riaditeľom gymnázia bol Martin Čulen. Ako profesori tu pôsobili Samuel Zachej, Gabriel Zaymus, Matej Korauš. Gymnázium vychovalo viacerých predstaviteľov slovenského národného života, pracovníkov v oblasti národnej kultúry. Študovali tu i spisovatelia Ferko Urbánek a Anton Bielek. Gymnázium bolo zrušené roku 1874.
"Tri gymnáziá slovenské...založené vlasteneckými milodarmi slovenského obyvateľstva boli zrušené jedno po druhom. Boli to jediné školy, v ktorých slovenská mládež mohla dosiahnuť vzdelanie materinskou rečou." napísali 9.2.1985 na stránkach République française.
Slovenské patronátne gymnáziá zohrali v dejinách slovenského národa a školstva významnú a nezastupiteľnú úlohu.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom