späť 2002/262 vpred
Levoča
Katalógové číslo:  262
Autor výtvarného návrhu známky  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  18.4.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou na TL po 100 ks
Rozmery obrazovej časti známky:  19 mm x 23 mm
Náklad známok:  neukončený
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský podľa mestského erbu na budove radnice v Levoči
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím ornamentálneho motívu z portálu Thurzovho domu v Levoči
Tlačiareň FDC:  Kníhtlač Gerthofer, Zohor
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  6 000 ks

Starobylé mesto Levoča vzniklo okolo r. 1245 kolonizáciou po tatárskom vpáde pri základoch starších slovanských osád. Nachádza sa v hornádskej kotline na ľavom brehu Levočského potoka v samom srdci Spiša. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1249. Uhorský kráľ Štefan V. spomína Levoču v udeľovaných privilégiách už ako sídlo Provincie spišských Sasov. Výhodná poloha mesta na križovatke obchodných ciest a viaceré privilégiá a výsady udelené Levoči prispeli k rýchlemu hospodárskemu rastu mesta. K najvýznamnejším patrilo právo skladu udelené Levoči Karolom Róbertom r. 1321. V 16. storočí sa Levoča zaradila medzi významné obchodné centrá Európy. Protiturecké boje a stavovské povstania zabrzdili sľubný rozvoj mesta. Obnova Levoče po katastrofálnom požiari v r. 1550 dala pôvodne gotickému mestu renesančný charakter. Okrem obchodu bola Levoča aj centrom remeselnej a umeleckej výroby. V 18. storočí tu sídlilo až 40 remeselných cechov. Od 19. storočia hospodársky význam mesta upadá. Levoča sa stáva administratívnym centrom Spišskej župy a sídlom viacerých stredných škôl. Od r. 1950 je Levoča mestskou pamiatkovou rezerváciou. Množstvo historických pamiatok, umeleckých diel i okolitá príroda láka návštevníkov a predurčuje Levoču k rozvoju cestovného ruchu.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom