späť 2002/270 vpred
Kardinál Alexander Rudnay
Katalógové číslo:  270
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka:  Dušan Kállay
Rytec známky a hárčeka František Horniak
Deň vydania:  4.7.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 40 mm
Náklad známok:  100 000 ks
Motív na FDC:  Dušan Kállay
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Dušan Kállay
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Kardinál Alexander Rudnay (4. 10. 1760 - 13. 9. 1831)

Narodil sa v zemianskej rodine vo Svätom Kríži nad Váhom (dnes súčasť Považian). Študoval na gymnáziu v Nitre, na Emerikáne v Bratislave, filozofiu v Trnave, teológiu v Budíne a v generálnom seminári v Bratislave. Ako kňaz pôsobil v Častej, Hronskom Beňadiku, v Trnave a v Krušovciach. R. 1805 ostrihomský kanonik, r. 1808 titulárny biskup, ostrihomský generálny vikár, miestodržiteľský radca, r. 1815 biskup v sedmohradskej Alba Iulii, r. 1819 otrihomský arcibiskup, vysoký uhorský štátny hodnostár knieža, prímas Uhorska, od roku 1828 kardinál.
Ako arcibiskup prímas sa venoval zlepšeniu cirkevného školstva, reorganizovaniu kňazského štúdia, vydávaniu náboženskej literatúry a učebníc. Podporoval stavbu kostolov, dal podnet na výstavbu monumentálnej baziliky v Ostrihome, preniesol sídlo arcibiskupstva do Ostrihomu. Osvietenský vzdelanec, cirkevný a národný dejateľ, člen a mecenáš Slovenského učeného tovarišstva, podporovateľ bernolákovcov a slovenského národného hnutia. Keď ho vymenúvali za kardinála povedal pápežovi Levovi XIII. "Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem".

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom