späť 2002/271 vpred
Blahoželanie
Katalógové číslo:  271
Autor výtvarného návrhu emisie:  Alexej Vojtášek
Rytec známky:  Václav Fajt
Deň vydania:  4.7.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou na TL po 12 ks známok a 12 ks kupónov
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 23 mm
Náklad známok:  360 000 ks s potlačeným kupónom (logo výstavy Slovensko 2002), časť nákladu s kupónom určeným na personalizáciu - tlač neukončená
Motív na FDC:  Alexej Vojtášek
Rytec FDC:  Václav Fajt
Návrh na pečiatku:  Alexej Vojtášek
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Vydaním personalizovanej emisie chce Slovenská pošta, š.p. Banská Bystrica prispieť k obohateniu známkovej produkcie formou, ktorá je príťažlivá tak pre filatelistov ako i pre širokú verejnosť. Emisia známky s personalizovaným kupónom poskytuje možnosť dať si vytlačiť na kupón svoj vlastný portrét alebo skupinovú fotografiu podľa svojho výberu. Známky s nepotlačenými kupónmi sú nepredajné.
Časť nákladu určená pre FDC a voľný predaj na výstave Slovensko 2002 (4. - 10. 7. 2002 Slovenské národné múzeu Bratislava) vychádza s logom výstavy vytlačeným na kupóne. Ďalšia časť nákladu je určená pre personalizáciu formou prítlače na kupóne.
Známky s personalizovaným kupónom (na tlačovom liste s 12 známkami a 12 kupónmi) je možné nechať si vyrobiť prostredníctvom Slovenskej pošty, š.p. OZ Technická ústredňa pôšt Bratislava od 4.- 10. 7. 2002 priamo na výstave a od 11. 7. 2002 v trvalo zriadenom výrobnom pracovisku na Kukučínovej ulici 52 v Bratislave. Podmienkou výroby personalizovanej známky je vyplnenie objednávkového formulára, ktorý je dostupný na vybraných poštách a na požiadanie ho poskytne OZ TÚP Bratislava.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom