spä? 2002/275 vpred
Technická univerzita v Košiciach
Katalógové číslo:  275
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Haščák
Rytec známky:  Pavel Kovářík
Deň vydania:  17.10.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 30 mm
Náklad známok:  2 000 000 ks
Motív na FDC:  Jozef Haščák
Návrh na pečiatku:  Jozef Haščák
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  tlač z hĺbky - intaglio
Náklad FDC:  6 000 ks

Technická univerzita v Košiciach nadväzuje na odkaz slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici (zal. r. 1762) predstavujúcej počiatky technického vysokého školstva na Slovensku. Ako jediná vysoká škola na Slovensku dodnes rozvíja montánne vedy.
Zárodky vysokého technického školstva v Košiciach siahajú do roku 1937, keď bola zriadená Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, ktorá s vyučovaním v Košiciach nezačala pre predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži. Po presťahovaní do Bratislavy vytvorila prvá vysoká škola technická základ dnešnej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
K skutočnému zrodu dnešnej vysokej školy technického zamerania v Košiciach došlo v roku 1952, keď na základe Vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. bola zriadená Vysoká škola technická v Košiciach s tromi základnými fakultami: Fakultou ťažkého strojárenstva (dnes Strojnícka fakulta), baníckou (dnes Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií) a hutníckou (dnes Hutnícka fakulta). Neskôr pribudla elektrotechnická fakulta (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky) a Stavebná fakulta.
Významnou udalosťou bolo premenovanie školy na Technickú univerzitu v Košiciach v roku 1991. Následne bola v Prešove zriadená Fakulta odborných štúdií (dnes Fakultu výrobných technológií). Zriadením Ekonomickej fakulty a Fakulty úžitkových umení (dnes Fakulta umení) univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín. V súčasnosti má univerzita osem fakúlt a okolo 12 tis. študentov. Za päťdesiat rokov existencie sa diplomom absolventa Technickej univerzity v Košiciach (predtým Vysokej školy technickej) hrdí vyše 35 tisíc odborníkov.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom