spä? 2002/276 vpred
Vianoce 2002
Slovenský betlehem z Rajeckej Lesnej
(detail skupinovej plastiky, autor Jozef Pekara, drevo, 1995 -2000)
Katalógové číslo:  276
Autor výtvarného návrhu známky:  Kamila Štanclová podľa plastiky J. Pekaru
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  8.11.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 30 mm
Náklad známok:  5 000 000 ks
Motív na FDC:  Kamila Štanclová podľa plastiky J. Pekaru
Rytec FDC: Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Kamila Štanclová
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochách platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Rajecká Lesná (do roku 1948 Frivald) -obec ležiaca v údolí vrchov Malej Fatry asi 5 km juhovýchodne od mesta Rajec - je miestom, kde sa nachádza Slovenský Betlehem -vel'koplošná skupinová plastika, dielo majstra rezbára Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc.
V tomto známom mariánskom pútnickom mieste, v novej budove postavenej v pútnickom areáli, bol Slovenský Betlehem slávnostne sprístupnený dňa 26.11.1995. Slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky sidelný biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Po omši Betlehem požehnal a otvoril.
Autor pracoval na diele 15 rokov a predpokladal ešte 5 rokov práce do úplného ukončenia projektu v plánovaných rozmeroch 8,5 x 3 x 2 m. Okolo ústredného motivu betlehemských jasličiek je zoskupené celé Slovensko, vrátane charakteristických dominánt, architektonických pamiatok a pracujúcich ľudských postáv.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom