spä? 2002/277 vpred
Krásy našej vlasti
Kostol sv. Michala, Klížske Hradište
Katalógové číslo:  277
Autor výtvarného návrhu známky:  Marián Čapka
Rytec známky:  Martin Srb
Deň vydania:  15.11.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 40 mm
Náklad známok:  300 000 ks
Motív na FDC:  Marián Čapka
Rytec FDC:  Martin Srb
Návrh na pečiatku:  Marián Čapka
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Veľký Klíž - podhorská obec obkolesená Tribečským pohorím patrí do okresu Partizánske. Obec tvoria dve miestne častí - Klíž a Klížske Hradište.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1230, história. obce je podstatne staršia. Na území obce stálo Benediktínske opátstvo založené v rokoch 1074 -1077, ktoré s pohnutou históriou pretrvalo do roku 1562. Neskôr v obci pôsobili aj iné rehole.
Najvýznamnejšou a najzachovalejšou historickou pamiatkou je románsky kostolik sv. Michala z 11. storočia, ktorý stojí v cintoríne Klížskeho Hradišťa. Skladá sa z polkruhovej apsidy, z lode a z kruhovej veže pri západnej fasáde. Podľa jeho malých rozmerov (lod' 3,92 x 5,33 m) možno predpokladať , že to nebol kostol kláštorný, ale kostol panský, o čom svedčia aj zvyšky drevenej empory. Kostolík pre nezvyklú formu jeho veže nemožno včleníť do nijakej pôdorysnej schémy. Donedávna bol tento kostolík bez strechy.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom