spä? 2002/278 vpred
Krásy našej vlasti
Rotunda sv. Juraja, Skalica

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2002
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo:  278
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Grečner
Rytec známky:  Václav Fajt
Deň vydania:  15.11.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 40 mm
Náklad známok:  260 000 ks
Motív na FDC:  Dušan Grečner
Rytec FDC:  Václav Fajt
Návrh na pečiatku:  Dušan Grečner
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Rotunda sv. Juraja patrí medzi najkrajšie a najvzácnejšie románske stavby na Slovensku. Stojí na malom návrší na kraji mesta Skalica, na mieste starobylého slovanského hradiska, kedysi oporného bodu prirodzenej hranice medzi uhorským kráľovstvom a moravským markgrófstvom. Rotundu postavili ako hradný kostolík na prelome 12. a 13. storočia. Stavbu z pieskovcových kvádrov tvori polkruhová svätyňa a kruhová loď, ktoré sa zachovali v pôvodnej podobe. Z obdobia gotickej prestavby, keď bola začlenená do fortifikačného systému, sa zachovali i fragmenty nástenných malieb, zobrazujúce motivy legendy o sv. Jurajovi, ako zápasí s drakom. V období baroka rotundu zastrešili kupolou s laternou, stavbu presvetlili tromi novými oknami a upravili vstup.
V roku 1970 vyhlásili Rotundu sv. Juraja za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti sa v nej nachádza archeologická expozícia Záhorského múzea.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom