spä? 2002/279 vpred
Krásy našej vlasti
Kostol sv. Martina, Spišská Kapitula
Katalógové číslo:  279
Autor výtvarného návrhu známky:  Igor Benca
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  15.11.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 40 mm
Náklad známok:  300 000 ks
Motív na FDC:  Igor Benca
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Igor Benca
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Srdcom mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula je neskororománska Katedrála sv Martina. Trojloďová bazilika s dvojvežovým priečelím bola postavená v rokoch 1245 -1275. Významnou stavebnou úpravou bola prístavba kaplnky Zápoľskovcov v rokoch 1488 -1493. Dnešný vzhľad pochádza z úpravy v romantickom slohu (1873 -1889).
Katedrála nie je len architektonickým skvostom, ale má aj unikátne interiérové vybavenie. Z románskeho slohu sa zachovala kamenná plastika ležiaceho leva z 13 storočia. Významné sú i pamiatky stredovekej nástennej mal'by (Korunovanie Karola Róberta z Anjou za uhorského krára). Za vrcholné dielo sa považuje kridlový oltár z kaplnky s vyobrazením Korunovácie Panny Márie.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom