spä? 2002/281 vpred
Umenie
Koloman Sokol: V ateliéri
kombinovaná technika, 60 x 45 cm, 1991
Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš
Katalógové číslo:  281
Rytecká transkripcia diela na známku:  Rudolf Cigánik
Grafická úprava:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  12.12.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  5- farebná oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 65 mm
Náklad známok:  160 000 ks
Motív na FDC:  K. Sokol: Na koňoch (tuš, tempera, 60 x 45, 1979, Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš)
Rytecká transkripcia motívu na FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Rudolf Cigánik s použitím kresby K. Sokola
Tlačiareň FDC:  TAB, Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Koloman Sokol - maliar a grafik. Narodil sa 12. 12. 1902 v Liptovskom Mikuláši. Študoval na súkromnej grafickej škole E. Króna v Košiciach (1921-1924), potom súkromne v škole G. Mallého v Bratislave, potom na AVU v Prahe (M. Švabinský, T.F. Šimon, 1924-32). 1932-33 študijný pobyt v Paríži. V roku 1937 odchádza do Mexico City, kde zakladá grafickú školu. V roku 1942 odchádza do New Yorku. V roku 1946 sa vracia na Slovensko, kde pôsobí ako pedagóg na odd. kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V septembri 1948 odchádza Sokol do USA, kde žije a tvorí dodnes.
Pre slovenské moderné umenie objavil a vo svojom diele využil tak dynamizmus a expresívne pôsobenie grafických techník, ako aj sociálno-kritický a filozoficko-meditatívny prístup. Východiskovým bodom jeho tvorby bola expresionistická grafika, najmä drevorez. Ako jeden z prvých vniesol do slovenského umenia mestský žáner, problematiku mestského človeka a jeho sociálnych interakcií. K. Sokol je predovšetkým brilantný kresliar so schopnosťou vyjadriť svoj zámer redukovanými prostriedkami.
Koloman Sokol patrí medzi najväčšie osobnosti grafiky slovenského umenia 20. storočia. Žije a tvorí v Arizone v USA.

PhDr. Karol Maliňák

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom