spä? 2002/282 vpred
Umenie
Majster Pavol z Levoče: Sťatie sv. Jakuba Staršieho
hlavný oltár chrámu sv. Jakuba v Levoči, reliéf na krídlach oltára, drevo, polychrómovanie

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2002
( Najlepšia rytina )

Katalógové číslo:  282
Grafická úprava:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  18.12.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  5- farebná oceľotlač z plochých platní
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 65 mm
Náklad známok:  160 000 ks
Motív na FDC:  detail sochy kľačiacej Panny Márie zo skupiny Narodenia v lodi chrámu
Rytec FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  TAB, Bratislava
Technika tlače FDC:  2-farebná oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Majster Pavol z Levoče (okolo 1470 - okolo 1542) - rezbár, jeden z najväčších stredovekých umelcov na Slovensku. Pôsobil v Levoči, kde okolo roku 1500 viedol rezbársku a pravdepodobne i maliarsku dielňu. Niektorí bádatelia v ňom vidia žiaka V. Stossa pôsobiaceho v Krakove.
Najväčším a najslávnejším dielom Majstra Pavla je hlavný oltár v levočskom kostole sv. Jakuba. Je to jeden z najvyšších neskorogotických oltárov (18,5 m vysoký, 6 m široký). Tabuľové obrazy, sochy a reliéfy boli dohotovené asi pred rokom 1515. Tri sochy v oltárnej skrini - Madona s dieťaťom, sv. Jakub, sv. Ján Evanjelista a kompozícia Poslednej večere v predele oltára sú diela, v ktorých dospelo umenie Majstra Pavla ku klasickej harmónii. Na vnútornej strane pohyblivých krídel oltára sú 4 reliéfy: Rozchod apoštolov, Sťatie sv. Jakuba (v dolnom rade vľavo), sv. Ján Evanjelista na ostrove Pathmos a Umučenie sv. Jána. Reliéfy a maľby na krídlach oltára sú vytvorené na podklade grafických predlôh. Na výzdobe oltára sa podieľali viacerí spoluautori.
Tvorba Majstra Pavla z Levoče podnietila vznik rozsiahlej školy siahajúcej na Spiš, Šariš, do Rožňavy, Banskej Bystrice, na Liptov.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom